Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Web sitemiz üzerinde verilen tüm servisler, Hasanpaşa Mah. Ahmet Rasim sok. No: 44 Kadıköy/İstanbul adresinde kayıtlı Hayatta İyilik Var Derneğimize aittir ve derneğimiz tarafından işletilir. Derneğimiz bünyesinde kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Derneğimiz, amacı doğrultusunda dernek tüzüğümüz gereği faaliyetlerimizi yürütmek, projelerimize kaynak sağlamak, hayırseverlik faaliyetlerini geliştirmek, desteklemek ve sürdürülebilirliğini temin etmek, gönüllü faaliyetlerini yürütmek, bu faaliyetler için uygun kişileri belirlemek ve bağış toplamak için, sizlerin ve duruma göre adınıza bağış yapanların adı, soyadı, yaşı, TC kimlik numarası, imza, eğitim, meslek, tecrübe, sair gönüllük faaliyetleri dair gibi kimlik verisi ve kişiyi tanımlayan kişisel verilerinizi, sizinle iletişim kurabilmek amacıyla adres, telefon numarası, e-posta adresinizi gibi iletişim bilgilerinizi, bağış ödemesi için mali bilgilerinizi, bize yapmış olduğunuz nakti ve/veya ayni bağışlara dair sair mali bilgilerinizi, etkinliklere katılmanız ya da bizi ziyaret etmeniz nedeniyle görsel verilerinizi, verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

Dernek tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

• Dernek amaçları ve tüzüğü çerçevesinde kamu yararına faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi, organizasyonu, devamlılığının temini, Dernek hizmetlerinden yararlananların haklarının korunması
• Bağışların toplanması, kontrolü, düzenlenmesi, etkinliklerin ve kampanyaların organize edilmesi, yürütülmesi,
• Bağışların kayıt altına alınması, bunlara dair mali ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• İlgili mevzuat uyarınca kanuni, hukuk, mali ve sair yükümlüklerimizin yerine getirilmesi,
• Bağış sözleşmelerinin kurulması ve ifası, bağışçıların vasiyetlerinin yerine getirilmesi,
• Dernek yardımlarının sürekliliğinin sağlanması,
• Gönüllülük faaliyetlerinin yürütülmesi, gönüllü çalışmaları için yeterli ve uygun altyapıya sahip kişilerin tespiti ve gönüllü faaliyetlerin organizasyonu ile sürdürülebilirliğinin sağlanması,
• Bağışçı ve gönüllülere bağışları ve yardım çalışmaları hakkında bilgi verilmesi ve bağışçı / gönüllü memnuniyetinin temini, bağışçı ve gönüllülerle iletişiminin sürdürülmesi, sorularına ve taleplerine cevap verilmesi
• Maddi/ayni yardımların kabul edilmesi, bağışların alınması için gerekli hukuki ve sair işlemlerin yürütülmesi • Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi, etkinlikler ile ilgili bağışçılarımıza (katılımcılar, gönüllüler, nakti ve sair bağışta bulunanlar) bilgi verilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi ve iletişiminin yapılması,
• Derneğimiz çalışmalarına katılmak ve gönüllü olmak istemeniz halinde gönüllü bilginizin alınması, değerlendirilmesi, uygunluğun tespiti, kabulü, gönüllü listesine eklenilmesi,
• Bağış işlemleri tamamlandıktan sonra Dernek duyurularından haberdar olmak istemeniz halinde, vermiş olduğunuz iletişim verinizin kullanılması,
• Bağış, vasiyet işlemleri ve/veya Derneğimizin çalışmaları ile ilgili bilgi almak ve sorularınız için Derneğimize posta, eposta göndererek ve/veya telefonla iletişime geçtiğinizde, talebinizin sonuçlandırılması,
• Derneğin, tesislerinin, altyapısının, etkinliklerinin, bağışçılarının, gönüllülerinin ve çocukların her türlü güvenliğinin sağlanması, haklarının korunması,
• Derneğimizin iç ve dış denetiminin yapılması.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
• Hukuka ve usule uygun talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere ve hukuka uygun talep ve kararlar çerçevesinde istenirse kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
• Hakların tesisi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve duruma göre bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilmektedir.
• Kaynak yaratma faaliyetleri kapsamında sanal ödeme seçeneğiyle tek seferlik veya düzenli bağış yapmanız halinde, altyapısını kullandığımız hizmet sağlayıcıların aldığı bağışçı bilgileriniz Derneğimizle paylaşılmaktadır.
• Sanal bağış seçeneğini kullanmanız halinde Derneğimizin anlaşmalı olduğu lisanslı ödeme hizmeti altyapısına yönlendirilirsiniz. Söz konusu hizmet sağlayıcıları kendi politikaları ve faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir. Mevcut ödeme sağlayıcı ile ilgili bilgilere ödeme yaptığınız ekrandan ulaşabilirsiniz.
• Bağış toplama amacıyla düzenlenen gezilerde organizasyonun yapılması amacıyla organizatör ve tur şirketleri ile paylaşılmaktadır.
• Bağışa dair evrakın gönderimi için iletişim bilgileriniz posta/kargo hizmeti veren şirketlerle; bağışçı iletişimi için e-duyuru / SMS gönderimi hizmeti veren hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır.
• Etkinlik ve duyurular için bağışçı katılımının sağlanması ve/veya iletişimin planlanması amacıyla organizasyonu yürüten üçüncü şahıslara ve ilişki yönetimi süreçlerinin yürütülmesini sağlayan hizmet ve altyapı sağlayıcılara aktarım yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
• Derneğimize destek vermek için internet sitemizde yer alan formlar ve/veya fiziki formları doldurmanız, sözlü ya da yazılı sair yollarla bizimle iletişime geçmeniz ya da farklı bağış platformları veya bağış kampanyaları üzerinden bize bilgilerinizi ulaştırmanız, adınıza bağış yapan kişiler tarafından bizimle paylaşılması ve iletilmesi yoluyla kişisel verilerinizi topluyoruz.
• Bağışlarınız ile ilgili olarak, ilgili mevzuat ve Dernek senedimiz çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Derneğimiz hizmetlerinden yararlananların haklarını korumak ve bağışçı / gönüllü ilişkisinin kurulması ve ifası için gerekli olması sebebiyle kişisel verilerinizi işliyoruz.
• Çocukların korunmasına ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik hukuki yükümlülüklerimiz ile derneğin, tesislerinin, altyapısının, etkinliklerinin, bağışçılarının, her türlü güvenliğinin sağlanmasına yönelik Dernek senedimiz çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve Derneğimiz hizmetlerinden yararlananların haklarını korumak için zorunlu olması ve meşru menfaatimiz sebebiyle alıyoruz.
• Bağış yapma süreçlerinde bağış makbuzu kesmek gibi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması sebebiyle bağış yapan kurumunuzdan, bağış altyapısı sağlayan ya da ödemenizin gerçekleşmesine aracılık eden ödeme sistemi sağlayıcısı gibi üçüncü kişilerden topluyoruz.
• Derneğimize sağlamış olduğunuz bağışlarınızın, gönüllülük faaliyeti ve desteklerinizin yerine ulaştığına dair bilgilendirilmeniz ve Dernek kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve yönetimini sağlamak, buna yönelik vakıflar mevzuatı ile vakıf senedimizde düzenlenen süreçlerin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine istinaden işliyoruz.
• Derneğimiz çalışmalarına katılmak, destek vermek, bağış yapmak ve gönüllü olmak isteğinizi bildirmeniz halinde, sizleri bilgilendirmek için talebinize istinaden işliyoruz.

HAKLARINIZ
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “ilgili kişilerin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Derneğimize iletebilirsiniz.

Derneğimiz tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, arama yapılması gibi) isteyebiliriz.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ
Derneğimiz, sitemiz üzerinden bağış yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ön planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

İSTİSNAİ HALLER
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
2. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
3. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

TARAYICI ÇEREZLERİ
Derneğimiz, websitemizi ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Derneğimiz, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@hayattaiyilikvar.org adresine e-mail gönderebilirsiniz. Derneği’mize ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Dernek Ünvanı: Hayatta İyilik Var Derneği
Adres: Hasanpaşa Mah. Ahmet Rasim Sok. No:44 Kadıköy/İstanbul
Eposta: info@hayattaiyilikvar.org
Tel: 0542 313 8954

Paylaş: